Általános KvízekIrodalomKvízTesztTudáspróba

Irodalom kvíz: Melyik irodalmi mű kezdődik így? Meg tudod mondani az első mondatból?

“A patakban két gyermek fürdik: egy fiú meg egy leány.” Na vajon tudod-e melyik regényből van? Irdalom kvízünkben most letesztelheted a tudásod. Meg tudod mondani melyik irodalmi mű első sorát olvasod?

Könnyen fog menni annak, aki a Facebook csoportunk tagja, hisz sokat játszunk, kérdezünk. Ha nem vagy tag gyere, csatlakozz és játssz velünk egy nagyon szuper közösségben.
kvíz
Hirdetés

Készen állsz?

0%

"A patakban két gyermek fürdik: egy fiú meg egy leány."

Helyes! Helytelen!

"1815-ben Charles-François-Bienvenu Myriel ur Digne püspöke volt. Körülbelül hetvenötéves aggastyán volt; a dignei püspöki széket 1806 óta foglalta el."

Helyes! Helytelen!

"A kollégium nagy, komor, négyszögű épület. Voltaképpen csak az első része komor, a Nagytemplom felőli ősi épület, a hátulsó három szakasz, amely úgy van építve, hogy az egész egy négyszögű udvart zár be, inkább sivár."

Helyes! Helytelen!

Hirdetés

"Általánosan elismert igazság, hogy a legényembernek, ha vagyonos, okvetlenül kell feleség."

Helyes! Helytelen!

"Háromnegyed egykor, épp abban a pillanatban, mikor a természetrajzi terem katedraasztalán hosszú és sikertelen kísérletek után végre-valahára, nagy nehezen, izgatott várakozás jutalmául a Bunsen-lámpa színtelen lángjában fellobbant egy gyönyörű, smaragdzöld csík, annak jeléül, hogy az a vegyület, melyről a tanár úr be akarta bizonyítani, hogy zöldre festi a lángot, a lángot csakugyan zöldre festette, mondom: pont háromnegyed egykor, épp abban a diadalmas minutumban megpendült a szomszéd ház udvarán egy zongora-verkli, s ezzel minden komolyságnak vége szakadt."

Helyes! Helytelen!

"Egy hegylánc közepén keresztültörve tetejéről talapjáig, négymértföldnyi messzeségben; kétoldalt hatszáz lábtól háromezerig emelkedő magas, egyenes sziklafalak, közepett az óvilág óriás folyama, az Ister: a Duna."

Helyes! Helytelen!

Hirdetés

"Hol volt, hol nem volt, volt a világon egyszer egy körte-muzsika, amelyik arról volt nevezetes, hogy csak akkor szólt, ha jó gyerek fújta."

Helyes! Helytelen!

"Tulajdonképpen ismeritek ti Tó-Bühlt? Tó-Bühlt, a hegyi falut? A Bühl-tavi Tó-Bühlt? Nem?"

Helyes! Helytelen!

"Tüzesen süt le a nyári nap sugára Az ég tetejéről a juhászbojtárra."

Helyes! Helytelen!

"A Privet Drive 4. szám alatt lakó Dursley úr és neje büszkén állíthatták, hogy köszönik szépen, ők tökéletesen normálisak."

Helyes! Helytelen!

Melyik regény kezdődik így? Kvíz

Share your Results:

Jöhet a következő?