Napi Érdekességek

Napi érdekességek: A Thermopülai-szoros, avagy a spártai stratégiai gondolkodásmód mintapéldánya

A töri valamiért nem szokott a diákok kedvenc tantárgya lenni, már azért sem, mert nem könnyű memorizálni azt a rengeteg adatot. A 300 című filmben Leonidász „This is Sparta!” (Ez itt Spárta!) csatakiáltása azonban még azok emlékezetében is megmaradt, akik egyébként a legunalmasabb ábrázattal lapozgatták a tankönyveket. 

A thermopülai csata Kr. e. 480-ban zajlott az ókori Hellász kellős közepén a Thermopülai-szorosnál, ahol a görögök és az óperzsák feszültek egymásnak. Utóbbiak hadseregét Xerxész vezette, akit több 100 ezer fős flotta kísért. Gyorsan elfoglalták Görögország északi részét, és dél felé vették az irányt. A nagyjából 7-8 ezer fős spártai csapat Leonidász vezetésével a Thermopülai-szorosnál várta az előrenyomulást. 

A Thermopülai-szoros szó szerint szorosra sikeredett, ugyanis csak 14 méter széles volt, az egyik oldalán sziklás hegyek, másik oldalán a tenger öböl húzódott. Ezt használták ki a spártaiak, hiszen a perzsák létszámfölénye ilyen terepviszonyok között szinte fabatkát sem ért: Leonidász serege phalanx alakzatot vett fel – ez beszűkítette a csatateret, és megakadályozta, hogy a perzsák kihasználják hatalmas erejüket. A görögök 2 napig állták a sarat, ám ekkor jött egy váratlan fordulat. Valahogy Xerxész tudomására jutott, hogy van egy titkos ösvény, amivel mögéjük tudnak kerülni. Habár válaszul a görög hadsereg nagyrésze visszavonult, Leonidász ott maradt 300 spártaival és egy thébai alakulattal, végül pedig hősies vereséget szenvedtek.

További érdekességek, hogy a legendás helyszín ma már felismerhetetlen mása egykori önmagának. Egyrészt az Aszóposz-folyó szinte teljesen feltöltötte a területet, másrészt pedig a 21. századi civilizáció is meglátszik rajta: autóutak és autópályák fonják át, de azért Leonidász hatalmas bronzszobra emlékeztetni enged a hajdani ütközetre.